Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405  Tuyển Giáo Viên

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chuyên đề tiến hóa hóa.

Bài học về Học thuyết Đacuyn.

1. Quan điểm của Đacuyn về tiến hóa

1. Biến dị và di truyền

  • Biến dị cá thể là sự phát sinh những đặc điểm sai khác giữa các cá thể cùng loài xuất hiện trong quá trình sinh sản.

Biến dị cá thể xuất hiện một cách riêng lẻ và không có hướng xác định.

Biến dị cá thể là nguồn nguyên liệu chủ yếu cho chọn giống và tiến hóa.

  • Biến dị đồng loạt là những biến dị xuất hiện do sự tác động của ngoại cảnh hoặc do tập quán hoạt động của các cơ quan ⇒ ít có ý nghĩa đối với tiến hóa.
  • Di truyền là cơ sở cho sự tích lũy các biến đổi nhỏ thành những biến đổi lớn.
  •  

 

Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên:
25
00:18:44 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
27
00:23:47 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
15 Bài tập
28
00:11:44 Bài 5: Đột biến số lượng NST
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi