Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Nội dung chính của bài giảng Chu kì tế bào và cơ chế nguyên phân giúp các em nắm được những kiến thức liên quan như:

  • Mô tả được chu kì tế bào
  • Trình bày được những diễn biến cơ bản của nguyên phân
  • Hiểu rõ quá trình phân bào được điều khiển như thế nào? Những rối loại trong quá trình phân bào để lại hậu quả gì?
  • Phân tích được ý nghĩa của nguyên phân.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Chào tất cả các em, như vậy là trong các phần trước chúng ta đã hoàn thành xong Chuyên đề 1: Di truyền ở cấp độ phân tử. Ngày hôm nay chúng ta sẽ qua một chuyên đề tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu về di truyền ở cấp độ tế bào. Thế thì bây giờ để xem chúng ta sẽ học những nội dung gì, thì thầy sẽ nhắc lại chút xíu về Chuyên đề 1 đã học. 

Hình vẽ dưới đây mô tả 1 tế bào động vật có nhân tế bào và trong nhân tế bào có NST, chúng ta lại nghiên cứu những phân tử nhỏ hơn NST nữa đó là ADN. Hôm trước chúng ta nghiên cứu về ADN ngoài ADN chũng ta còn nghiên cứu các sản phẩm của ADN như ARN, Protein.

Chuyên đề Di truyền cấp độ phân tử có nghĩa là ta đi nghiên cứu về phân tử ADN, nghiên cứu về các phân tử ARN, nghiên cứu về phân tử Protein và các phân tử này nó có mối quan hệ gì với nhau thì mình cũng đã tìm hiểu hết rồi.

Bây giờ mình sẽ đi nghiên cứu một cấu trúc lớn hơn mà khi quan sát dưới kính hiển vi mình có thể thấy được đó là cấu trúc NST và bài hôm trước chúng ta cũng đã tìm hiểu NST là gì và có cấu trúc như thế nào.

Điều quan trọng của chúng ta trong nội dung bài hôm nay là chúng ta sẽ xem xem NST hoạt động như thế nào và tham gia vào các quá trình di truyền. Thế thì đi qua nội dung thứ 2 của chuyên đề 2 đó là Chu kỳ tế bào và nguyên phân. Mình sẽ tìm hiểu xem chu kỳ tế bào là gì và nguyên phân là gì. Để vào nội dung này thì thầy có một chút lý thuyết cần lưu ý để khi vào bài này chúng ta sẽ dễ hiểu hơn.

Hình vẽ trên mô tả từ 1 tế bào ban đầu sẽ hình thành nên 2 tế và từ 2 tế bào sẽ hình thành nên 4 tế bào. ​Quá trình này giống như quá trình nhân đôi của ADN từ 1 ADN tạo nên 2 ADN con và từ 2 tạo ra 4 ADN con và quá trình sẽ được tiếp diễn từ 1 thành 2 thành n và quá trình này giúp cho cơ thể hay còn gọi là hợp tử có thể phát triển thành cơ thể trưởng thành. Giao tử đực kết hợp với giao tử cái tạo nên hợp tử và hợp tử đó qua các quá trình này tạo thành 1 cơ thể và quá trình này từ 1 thành 2 từ 2 thành 4 người ta gọi là quá trình nguyên phân. Quá trình nguyên phân này liên quan đến chu kỳ tế bào và bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân xem nó diễn ra như thế nào.

1. Khái niệm:

- Là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào


2. Hoạt động của NST trong nguyên phân:

* Kết quả nguyên phân:

Từ 1 tb mẹ  2 tb con (2n = 4)
   (2n = 4)                   (giống nhau)

* Lưu ý:

- Nguyên phân xảy ra ở tế bào Xôma (sinh dưỡng) xảy ra tế bào sinh dục (Vùng sinh sản).

- Quá trình phân chia tế bào chất ở thực vật & động vật có sự khác nhau.

Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
8
00:20:16 Bài 7: Protein
Hỏi đáp
9
00:19:43 Bài 8: Phương pháp giải bài tập protein
Hỏi đáp
6 Bài tập
10
00:31:33 Bài 9: Quá trình tự sao
Hỏi đáp
11
00:24:19 Bài 10: Phương pháp giải bài tập tự sao
Hỏi đáp
14 Bài tập
13
27/05/2017 Bài 12: Phương pháp giải bài tập sao mã
Hỏi đáp
7 Bài tập
15
02/06/2017 Bài 14: Bài tập về cơ chế giải mã
Hỏi đáp
13 Bài tập
17
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ phân tử
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
07/06/2017 - 13/06/2017
18
08/06/2017 Bài 1: Tổng quan về NST
Hỏi đáp
19
11/06/2017 Bài 2: Chu kì tế bào và cơ chế nguyên phân
Hỏi đáp
30 Bài tập
20
14/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập nguyên phân
Hỏi đáp
19 Bài tập
21
17/06/2017 Bài 4: Cơ chế giảm phân và thụ tinh
Hỏi đáp
60 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ tế bào
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
21/06/2017 - 27/06/2017

Chuyên đề 3: Biến dị

 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
25
26/06/2017 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
29/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập đột biến gen
Hỏi đáp
23 Bài tập
27
02/07/2017 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
28
29
08/07/2017 Bài 6: Phương pháp giải bài tập đột biến NST
Hỏi đáp
19 Bài tập
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
09/07/2017 - 15/07/2017