Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng Bài tập Polyme - Phần 1 trình bày các dạng bài tập trắc nghiệm và bài tập tính toán thường gặp về công thức cấu tạo, tính chất hóa học, cách phân biệt và nhận biết các chất Polyme qua đó các em sẽ nắm được bản chất và rèn luyện kỹ năng nhận dạng cũng như vận dụng linh hoạt các phương pháp giải.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Câu 1: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng làm giảm mạch polime?
A. Poli (vinyl clorua) + Cl2  
B. Cao su thiên nhiên + HCl               
C. poli (vinyl axetat)  + H2O
D. tơ capron + H2O
Giải:


\Rightarrow Chọn câu D.
Câu 2: Chất nào dưới đây không cho phản ứng trùng hợp?
A. Propen                      B. Stiren                        C. Buta-1,3-đien           D. Toluen
Giải: 

CH2=CH-CH3
C6H5-CH=CH2
CH2=CH-CH=CH2
C6H5-CH3  (D)
\Rightarrow Chọn câu D.

Câu 3:  Monome dùng để trùng hợp ra capron có công thức phân tử

A. C6H13NO2                 B. C6H11NO                  C. C5H8O2                    D. C7H15NO2
Giải:

\overset{TH}{\rightarrow}Capron(Nilon-6)

H_{2}N-[CH_{2}]_{5}COOH
\Rightarrow Chọn câu B.

Câu 4: Nhận định sơ đồ sau: CH_{4}\rightarrow X\rightarrow Y\rightarrow Z\rightarrow Cao su Buna . Trong đó Y là:
A. ancol etylic
B. vinylaxetilen
C. anđehit axetic
D. butan
Giải:
Z: CH2=CH-CH=CH2
2CH_{4}\rightarrow CH\equiv CH+3H_{2}
                                       
(X)
2CH\equiv CH\rightarrow CH\equiv C-CH=CH_{2}
                                             (Y)
\Rightarrow Chọn câu B.
Câu 5: Nhận định sơ đồ sau: C_{2}H_{2} \rightarrow Y\rightarrow Z\rightarrow T\rightarrow poli(vinyl \, axetat)
Trong đó Z là:
A. ancol etylic
B. anđehit axetic   
C. axit axetic
D. vinyl clorua
Giải:
C_{2}H_{2}\rightarrow Y\rightarrow Z\overset{+C_{2}H_{2}}{\rightarrow}T\rightarrow Poly(vinyl \, axetat)
Y:CH_{3}CHO
Z:CH_{3}COOH
T:CH_{3}COOCH=CH_{2}
CH_{3}COOH+CH\equiv CH\rightarrow CH_{3}COOCH=CH_{2}\, \, \, \, (C)
CH\equiv CH+H_{2}O\overset{X}{\rightarrow}CH_{3}CHO
 \Rightarrow Chọn câu C.
Câu 6: Nhận định sơ đồ sau:
CaC_{2}+H_{2}O\rightarrow A\uparrow+B                A+H_{2}O\overset{xt}{\rightarrow}D
D+O_{2}\overset{xt}{\rightarrow}E                                      E+A\rightarrow F
F\overset{TrungHop}{\rightarrow}gam                                  G+NaOH\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}J+CH_{3}COONa
G và J có tên lần lượt là
A. poli(vinyl axetat)  và poli(vinyl ancol)
B. Poli(vinyl acrylat)  và polipropylen
C. poli(vinyl axetat)  poli(vinyl clorua)
D. poli(vinyl ancol) và polistiren
Giải:
CaC_{2}+2H_{2}O\rightarrow C_{2}H_{2}^{\nearrow}+Ca(OH)_{2}
                                     (A)
C_{2}H_{2}+H_{2}O\rightarrow CH_{3}CHO\, \, \, (D)
CH_{3}CHO+O_{2}\overset{xt}{\rightarrow}CH_{3}COOH\, \, \, (E)
E+A\rightarrow CH_{3}COOCH=CH_{2}\, \, \, (F)
           

\Rightarrow Chọn câu A.
Câu 7: Dãy nào dưới đây được sử dụng để điều chế poli (vinyl ancol)? 
A.\, CH\equiv CH\overset{+HCl,HgCl_{2},t^{\circ}}{\rightarrow}X\overset{+NaOH,t^{\circ}}{\rightarrow}Y\overset{+xt,t^{\circ},p}{\rightarrow}poli(vinyl \, ancol)
B.\, CH\equiv CH\overset{+CH_{3}COOH,xt,t^{\circ}}{\rightarrow}X\overset{xt,t^{\circ},p}{\rightarrow}Y\overset{+NaOH,t^{\circ}}{\rightarrow} poli(vinyl \, ancol)
C.\, CH_{2}\equiv CH_{2}\overset{+Cl_{2},t^{\circ}}{\rightarrow}X\overset{+NaOH,t^{\circ}}{\rightarrow}Y\overset{+xt,t^{\circ},p}{\rightarrow}poli(vinyl \, ancol)
D.\, CH_{2}\equiv CH_{2}\overset{+H_{2}O,t^{\circ}}{\rightarrow}X\overset{+xt,t^{\circ}}{\rightarrow}Y\overset{+xt,t^{\circ},p}{\rightarrow}poli(vinyl \, ancol)
Giải:
Poly vinyl axetat \rightarrow Poly vinyl ancol
CH\equiv CH+CH_{3}COOH\rightarrow CH_{3}COOCH=CH_{2}
\Rightarrow Chọn câu B.
Câu 8: 

Đó là: 
A. poli(metyl acrylat).
B. poli(vinyl axetat).        
C. poli(metyl metacrylat).    
D.poliacrilonitrin.   
Giải:

CH_{2}=CH-OOC-CH_{3}
(CH_{2}=CH-OCO-CH_{3})
(CH_{3}COOCH=CH_{2})
\Rightarrow Chọn câu B.
Câu 9: Từ monome nào sau đây có thể điều chế được poli(vinyl ancol)?
A. CH2 =CH – COOCH3.
B. CH2 =CH – OCOCH3.
C. CH2 =CH –COOC2H5.
D. CH =CH –CH2 –OH.
Giải:
CH3COOCH=CH2
CH2=CH-OOCH3
CH2=CH-OCO-CH3  (B)
\Rightarrow Chọn câu B.
Câu 10: Polistiren không tham gia phản ứng nào trong các phản ứng sau?
A. Đepolime hóa
B. Tác dụng với Cl2 / ánh sáng
C. Tác dụng với NaOH (dung dịch)
D. Tác dụng với Cl2 khi có mặt bột Fe.
Giải:

\Rightarrow Chọn câu D.
Câu 11: Trong số các dẫn xuất benzen có công thức phân tử C8H10O thì số đồng phân X thỏa mãn là   
X + NaOH \rightarrow không phản ứng
X (khử nước) \rightarrow Y \rightarrow polime
A. 1                               B. 2                               C. 3                               D. 4
Giải:
X: C8H10O
X+NaOH\rightarrow
\Rightarrow X không phải là phenol
     là ancol, ete.
X\overset{(-H_{2}O)}{\rightarrow}Y\rightarrow Polyme

( 2) \Rightarrow Chọn câu B.
Câu 12: (TSĐH A 2010) Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen-terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli (vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là: 
A. (1), (3), (6).               B. (3), (4), (5).               C. (1), (2), (3).              D. (1), (3), (5).
Giải: 
\Rightarrow Chọn câu B.
Câu 13: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?
A. Một số chất dẻo là polime nguyên chất        
B. Đa số chất dẻo, ngoài thành phần cơ bản là polime còn có các thành phần khác  
C. Một số vật liệu compozit chỉ là polime         
D. Vật liệu compozit chứa polime và các thành phần khác 
\Rightarrow Chọn câu C.

Câu 14: Trong các ý kiến dưới đây, ý kiến nào đúng ?
A. Đất sét nhào nước rất dẻo, có thể ép thành gạch, ngói ; vậy đất sét nhào nước là chất dẻo. 
B. Thạch cao nhào nước rất dẻo, có thể nặn thành tượng ; vậy đó là một chất dẻo. C. Thủy tinh hữu cơ (plexigas) rất cứng và bền với nhiệt ; vậy đó không phải là chất dẻo.    
D. Tính dẻo của chất dẻo chỉ thể hiện trong những nhất định ; ở các điều kiện khác, chất dẻo có thể không dẻo
Giải:

\Rightarrow Chọn câu D.
Câu 15: Các chất đều không bị thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng là
A. tơ capron; nilon-6,6, polietylen                     
B. poli (vinyl axetat); polietilen, cao su buna
C. nilon-6,6; poli(etylen-terephtalat); polistiren  
D. polietylen; cao su buna; polistiren
Giải:
\Rightarrow Chọn câu D.

Câu 16:  (TSĐH A 2011) Cho sơ đồ phản ứng: 
CH\equiv CH\overset{+HCN}{\rightarrow}X
X\overset{TrungHop}{\rightarrow}polime \, Y
X + CH_{2}=CH-CH=CH_{2} \overset{DongTrungHop}{\rightarrow}polime\, Z
Y và Z lần lượt dùng để chế tạo vật liệu polime nào sau đây?
A.Tơ capron và cao su buna.
B. Tơ nilon-6,6 và cao su cloropren.   
C. Tơ olon và cao su buna-N.        
D. Tơ nitron và cao su buna-S.
Giải:

\Rightarrow Chọn câu C.
 


 

 
          

Giảm 60% học phí 700.000đ 280.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản của hóa hữu cơ

Học miễn phí khóa H2 môn Hóa 4 bài Chuyên đề 1: Kiến thức cơ bản của hóa hữu cơ
 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh

Chuyên đề 2: Este - Lipit

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
6
06/05/2017 Bài 1: Lí thuyết Este
Hỏi đáp
20 Bài tập
7
09/05/2017 Bài 2: Bài tập Este - Phần 1
Hỏi đáp
20 Bài tập
8
12/05/2017 Bài 3: Bài tập Este - Phần 2
Hỏi đáp
20 Bài tập
9
15/05/2017 Bài 4: Bài tập Este - Phần 3
Hỏi đáp
20 Bài tập
10
18/05/2017 Bài 5: Bài tập Este - Phần 4
Hỏi đáp
20 Bài tập
11
21/05/2017 Bài 6: Bài tập Este - Phần 5
Hỏi đáp
20 Bài tập
12
24/05/2017 Bài 7: Bài tập Este - Phần 6
Hỏi đáp
10 Bài tập
13
27/05/2017 Bài 8: Lý thuyết và Bài tập Lipit
Hỏi đáp
20 Bài tập
14
30/05/2017 Bài 9: Bài tập chất béo
Hỏi đáp
10 Bài tập
15
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Este - Lipit
0 Hỏi đáp
45 phút
30/05/2017 - 05/06/2017

Chuyên đề 3: Cacbohydrat

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
16
02/06/2017 Bài 1: Lí thuyết Cacbohydrat
Hỏi đáp
10 Bài tập
17
05/06/2017 Bài 2: Bài tập Cacbohydrat
Hỏi đáp
10 Bài tập
18
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Cacbohydrat
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi
05/06/2017 - 11/06/2017

Chuyên đề 4: Amin - Amino axit - Protein

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
19
08/06/2017 Bài 1: Lí thuyết Amin
Hỏi đáp
10 Bài tập
20
11/06/2017 Bài 2: Bài tập Amin - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
21
14/06/2017 Bài 3: Bài tập Amin - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
22
17/06/2017 Bài 4: Bài tập Amin - Phần 3
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần Amin
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
17/06/2017 - 23/06/2017
24
20/06/2017 Bài 5: Lí thuyết Amino axit
Hỏi đáp
10 Bài tập
25
23/06/2017 Bài 6: Bài tập Amino axit - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
26
26/06/2017 Bài 7: Bài tập Amino axit - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
27
Kiểm tra: Đề thi online phần Amino axit
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
26/06/2017 - 02/07/2017
28
29/06/2017 Bài 8: Bài tập tổng hợp Amin - Amino axit
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
02/07/2017 Bài 9: Lí thuyết Peptit - Protein
Hỏi đáp
10 Bài tập
30
05/07/2017 Bài 10: Bài tập Peptit - Protein - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
31
08/07/2017 Bài 11: Bài tập Peptit - Protein - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
32
11/07/2017 Bài 12: Bài tập Peptit - Protein - Phần 3
Hỏi đáp
10 Bài tập
33
14/07/2017 Bài 13: Bài tập Peptit - Protein - Phần 4
Hỏi đáp
10 Bài tập
34
Kiểm tra: Đề thi online phần Peptit - Protein
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi
14/07/2017 - 20/07/2017
35
Đề thi online chuyên đề Amin - Amino axit - Protein
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi
15/07/2017 - 21/07/2017

Chuyên đề 5: Polyme

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
36
17/07/2017 Bài 1: Lí thuyết Polyme
Hỏi đáp
10 Bài tập
37
20/07/2017 Bài 2: Bài tập Polyme - Phần 1
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
23/07/2017 Bài 3: Bài tập Polyme - Phần 2
Hỏi đáp
10 Bài tập
39
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Polyme
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi
23/07/2017 - 29/07/2017

Chuyên đề 6: Đại cương kim loại

 Giáo viên: Thầy Hồ Sĩ Thạnh
40
26/07/2017 Bài 1: Vị trí kim loại trong hệ thống tuần hoàn và tính chất vật lý Biết vị trí kim loại trong bảng HTTH, hiểu tính chất vật lý chung của kim loại.
Hỏi đáp
20 Bài tập
41
29/07/2017 Bài 2: Hóa tính kim loại. Kim loại tác dụng với phi kim, dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 (loãng) Biết tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử.
Hỏi đáp
10 Bài tập
42
01/08/2017 Bài 3: Kim loại tác dụng dung dịch HNO3, dung dịch H2SO4 đặc, nóng Biết sản phẩm khử,và vận dụng giải bài tập kim loại tác dụng dung dịch HNO3, dung dịch H2SO4 đặc, nóng.
Hỏi đáp
10 Bài tập
43
04/08/2017 Bài 4: Kim loại tác dụng dung dịch muối và dãy điện hóa Biết dãy điện hóa kim loại, hiểu và vận dụng quy tắc anpha.
Hỏi đáp
10 Bài tập
44
07/08/2017 Bài 5: Phản ứng với H+, NO3- Hiểu và vận dụng giải bài tập theo phương trình ion rút gọn.
Hỏi đáp
10 Bài tập
45
10/08/2017 Bài 6: Kim loại tác dụng H2O Biết các kim loại tác dụng được với H2O,vận dụng khi các kl này tác dụng với dung dịch Muối.
Hỏi đáp
20 Bài tập
46
13/08/2017 Bài 7: Sự điện phân kim loại (3 tiết) Biết điện phân là gì,các trường hợp điện phân,các quá trình xảy ra ở điện cực, áp dụng định luật Faraday.
Hỏi đáp
18 Bài tập
47
16/08/2017 Bài 8: Ăn mòn và điều chế kim loại Biết cơ chế ăn mòn và biện pháp bảo vệ kim loại.Các phương pháp điều chế kim loại.
Hỏi đáp
10 Bài tập
48
Đề thi online chuyên đề đại cương kim loại
0 Hỏi đáp
30 phút
16/08/2017 - 22/08/2017
49
20/08/2017 Bài 1: Kim loại kiềm và hợp chất của chúng Biết cấu tạo-lý tính- hóa tính cua IA,IIA,Al
Hỏi đáp
10 Bài tập
50
25/08/2017 Bài 2: Kim loại kiềm thổ Xác định muối tạo thành khi cho CO2 tác dụng bazơ.
Hỏi đáp
10 Bài tập
51
30/08/2017 Bài 3: Phản ứng của CO2 với dung dịch Bazơ Ôn tập, củng cố kiến thức.
Hỏi đáp
10 Bài tập
52
05/09/2017 Bài 4: Phản ứng của H+ với CO32-, HCO3-, nước cứng Nhận diện bài tập, xác định muối tạo thành hoặc khí CO2 bay ra.
Hỏi đáp
10 Bài tập
53
10/09/2017 Bài 5: Hóa tính của Nhôm Nắm rõ hóa tính của Al, va hợp chất cua Al.
Hỏi đáp
10 Bài tập
54
15/09/2017 Bài 6: Phản ứng nhiệt Nhôm Hiểu và vận dụng giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm.
Hỏi đáp
12 Bài tập
55
20/09/2017 Bài 7: Hợp chất của Nhôm Phân biệt dạng phản ứng của kim loại kiềm, Al với H2O và dung dịch bazơ.
Hỏi đáp
10 Bài tập
57
Đề thi online chuyên đề Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi
25/09/2017 - 01/10/2017
58
01/10/2017 Bài 1: Crom và hợp chất của Crom Biết tính chất lý,hóa của Crôm
Hỏi đáp
59
07/10/2017 Bài 2: Các bài tập quan trọng của Crom Biết tính chất của các hợp chất quan trọng của Crôm.
Hỏi đáp
60
15/10/2017 Bài 3: Sắt
Hỏi đáp
61
20/10/2017 Bài 4: Hợp chất của Sắt
Hỏi đáp
64
01/11/2017 Bài 7: Bạc
Hỏi đáp
65
07/11/2017 Bài 8: Một số kim loại khác
Hỏi đáp
66
Đề thi online chuyên đề Crom, sắt, đồng và kim loại khác
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi
07/11/2017 - 13/11/2017
67
16/11/2017 Bài 1
Hỏi đáp
68
25/11/2017 Bài 2
Hỏi đáp
69
01/12/2017 Bài 3
Hỏi đáp
70
15/12/2017 Bài 4
Hỏi đáp
71
22/12/2017 Bài 5
Hỏi đáp
72
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề 9
0 Hỏi đáp
30 phút
20 Câu hỏi
22/12/2017 - 28/12/2017