Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Nội dung bài giảng sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về ADN như: cấu trúc gồm có cấu tạo chung, cấu tạo mạch đơn, mạch kép và chức năng của ADN.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Hôm trước chúng ta đã học bài đầu tiên Tế bào và các cấp tổ chức sống. Bữa hôm nay chúng ta tìm hiểu bài tiếp theo của chuyên đề 1, bài học có tên là ADN, gen, mã di truyền.

Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc và chức năng của ADN, sau đó sẽ tìm hiểu gen là gì, mã di truyền là gì?

1. ADN
Acid nucleic:
- Acid deoxyribo nucleic (ADN)
- Acid ribonucleic (ARN)
Cấu trúc ADN
* Cấu tạo chung:
+ Chuỗi xoắn kép: gồm 2 mạch đơn quấn song song
+ ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm các đơn phân: Nuclêotid

+ Cấu tạo 1 nuclêotid

⇒ Cấu tạo 1 nuclêotid:
1 phân tử đường C5H10O(Deoxyribozơ)
Nhóm photphat (PO43-)
1 trong 4 loại bazơ nitơ (Adenin, Timin, Guanin, Xitoxin)


⇒ Các nu đều có nhóm PO43- và phân tử đường giống; khác bazơ nitơ
⇒ Tên nu gọi theo tên bazơ nitơ cấu tạo nên nu.
* Cấu tạo mạch đơn

Các nu trên mạch đơn, liên kết nhau bằng liên kết hóa trị giữa nhóm PO43- (C5) với nhóm OH (C3) nu tiếp theo từ đó hình thành chuỗi polynu.
* Cấu tạo mạch kép
- Các nu trên 2 mạch đơn liên kết với nha theo nguyên tắc bổ sung
+ A luôn liên kết với T bằng 2 liên kết H2
+ G luôn liên kết với X bằng 3 liên kết H2

 2 mạch đơn ADN, 1 sợi có chiều 5’P-3OH  sợi còn lại có chiều 3’OH-5’P

Chức năng ADN

Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
8
00:20:16 Bài 7: Protein
Hỏi đáp
9
00:19:43 Bài 8: Phương pháp giải bài tập protein
Hỏi đáp
6 Bài tập
10
00:31:33 Bài 9: Quá trình tự sao
Hỏi đáp
11
00:24:19 Bài 10: Phương pháp giải bài tập tự sao
Hỏi đáp
14 Bài tập
13
27/05/2017 Bài 12: Phương pháp giải bài tập sao mã
Hỏi đáp
7 Bài tập
15
02/06/2017 Bài 14: Bài tập về cơ chế giải mã
Hỏi đáp
13 Bài tập
17
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ phân tử
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
07/06/2017 - 13/06/2017
18
08/06/2017 Bài 1: Tổng quan về NST
Hỏi đáp
19
11/06/2017 Bài 2: Chu kì tế bào và cơ chế nguyên phân
Hỏi đáp
30 Bài tập
20
14/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập nguyên phân
Hỏi đáp
19 Bài tập
21
17/06/2017 Bài 4: Cơ chế giảm phân và thụ tinh
Hỏi đáp
60 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ tế bào
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
21/06/2017 - 27/06/2017

Chuyên đề 3: Biến dị

 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
25
26/06/2017 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
29/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập đột biến gen
Hỏi đáp
23 Bài tập
27
02/07/2017 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
28
29
08/07/2017 Bài 6: Phương pháp giải bài tập đột biến NST
Hỏi đáp
19 Bài tập
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
09/07/2017 - 15/07/2017