Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Chào các em! Hôm nay chúng ta sẽ đến với một nội dung tiếp theo của Chuyên đề 4 đó là Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết giới tính. Đối với bài  tập di truyền liên kết giới tính hôm trước chúng ta đã học lý thuyết rồi thì các gen di truyền theo quy luật liên kết giới tính và các gen nằm trên NST giới tính và nó sẽ di truyền theo một quy luật riêng không theo nhưng quy luật mình đã học. Vậy thì làm sao để nhận biết được bài nào là bài liên quan đến quy luật di truyền liên kết giới tính, thì nội dung đầu tiên thầy sẽ hướng dẫn các em cách nhận biết quy luật liên kết giới tính.

1. Nhận biết quy luật:

Dựa vào sự phân li kiểu hình ở giới ♂ và ♀

Ví dụ: Cho lai cá vảy đỏ với cá vảy trắng (đều thuần chủng)

→ F1: 100% vảy đỏ: F1 x F1

→ F2: 3 Đỏ : 1 trắng (vảy trắng toàn cá cái)

Biện luận và viết sơ đồ lai?

Giải:

Ta có F2: 3 đỏ : 1 trắng

Vì cá trắng F2 toàn cá ♀

⇒ Có sự phân li không đều màu sắc vảy cá ở 2 giới → Màu sắc vảy cá di truyền liên kết với giới tính.

Ta có: P(t/c) → F1:100% đỏ

⇒ Đỏ (A) > trắng (a)

* Quy ước:

SĐL: P(t/c):  ♂ XAXA      x      XaY

         F1:         XAXa       :    XAY

         F1 x  F1: ♂ XAXa   x     XAY

          Gp:           XA : Xa  \downarrow     XA : Y

          F2:        ♂ XA XA : ♀ XA Y

                       ♂ XAXa   x  XaY

TLKH: 3 Đỏ : 1 trắng

2. Xác định kiểu gen của P:

Dựa vào kiểu hình và kiểu gen của con 

+ Di truyền chéo: Ông ngoại → mẹ → con trai

+ Di truyền thẳng: Bố → con trai

Ví dụ 1: Bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên đoạn không tương đồng của NST giới tính X. Bố, mẹ bình thường nhưng sinh 1 con trai bị máu khó đông. Xác định kiểu gen của P?

Giải:

Quy ước: A: Bình thường

                a: Bệnh

⇒ Mẹ XAXA       Bố: XAY

         XAXa              XaY

         XaXa

Ta có: người con trai bệnh: XaY

                    ⇒ P: ♀ XAXa    x    XAY

Ví dụ 2: Ở ruồi giấm gen A (đỏ) trội alen a (trắng). Xác định kiểu gen của P nếu đời con phân li kiểu hình với tỉ lệ: 2♀ mắt đỏ : 1♂ mắt đỏ : 1♂ mắt trắng

Giải:

Ta có: Đời con có sự phân li không đều tính trạng màu mắt ở 2 giới 

⇒ Sự di truyền theo quy luật liên kết giới tính.

Con: 2 : 1 : 1 = 4 tổ hợp giao tử

= 2 x 2 

⇒ P: ♀ XAXa    x    ♂ XAY

Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
8
00:20:16 Bài 7: Protein
Hỏi đáp
9
00:19:43 Bài 8: Phương pháp giải bài tập protein
Hỏi đáp
6 Bài tập
10
00:31:33 Bài 9: Quá trình tự sao
Hỏi đáp
11
00:24:19 Bài 10: Phương pháp giải bài tập tự sao
Hỏi đáp
14 Bài tập
13
27/05/2017 Bài 12: Phương pháp giải bài tập sao mã
Hỏi đáp
7 Bài tập
15
02/06/2017 Bài 14: Bài tập về cơ chế giải mã
Hỏi đáp
13 Bài tập
17
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ phân tử
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
07/06/2017 - 13/06/2017
18
08/06/2017 Bài 1: Tổng quan về NST
Hỏi đáp
19
11/06/2017 Bài 2: Chu kì tế bào và cơ chế nguyên phân
Hỏi đáp
30 Bài tập
20
14/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập nguyên phân
Hỏi đáp
19 Bài tập
21
17/06/2017 Bài 4: Cơ chế giảm phân và thụ tinh
Hỏi đáp
60 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ tế bào
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
21/06/2017 - 27/06/2017

Chuyên đề 3: Biến dị

 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
25
26/06/2017 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
29/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập đột biến gen
Hỏi đáp
23 Bài tập
27
02/07/2017 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
28
29
08/07/2017 Bài 6: Phương pháp giải bài tập đột biến NST
Hỏi đáp
19 Bài tập
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
09/07/2017 - 15/07/2017