Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Biến dị là một trong những phần liên quan đến phân tử và tế bào. Và nội dung bài giảng này sẽ giúp các em nắm được những kiến thức về:

  • Khái niệm về gen, cấu trúc của gen.
  • Khái niệm mã di truyền, đặc điểm chung của mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Chào tất cả các em! Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta khóa luyện thi cơ bản khóa H2 của chương trình luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2017. Hôm trước chúng ta đã kết thúc 2 chuyên đề đầu tiên đó là chuyên đề di truyền cấp độ phân tử và chuyên đề di truyền cấp độ tế bào.

Bài hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta qua một chuyên đề mới là chuyên đề 3 với tên gọi Biến dị. Trong chuyên đề này, bài đầu tiên hôm nay thầy sẽ giới thiệu một cách tổng quan nhất và cơ bản nhất về các nội dung trong chuyên đề này để các em nắm và học một cách dễ dàng.

Bài đầu tiên trong chuyên đề này là bài Tổng quan về biến dị và bây giờ thầy giới thiệu trước các em cần nhớ nhắc đến biến dị là nhắc đến những thay đổi về kiểu hình của cá thể sinh vật khác với những cá thể khác bên trong quần thể.

Biến dị gồm 2 loại:

1. Biến dị không di truyền (thường biến)

Biến đổi kiểu hình không liên quan đến kiểu gen mà chủ yếu do tác động từ môi trường

2. Biến dị di truyền:  

* Biến dị tổ hợp:

Sự tổ hợp sắp xếp kiểu gen có ở đời con khác với kiểu gen của P do sự TĐC trong quá trình hình thành giao tử.

* Đột biến:

Sự thay đổi đột ngột xảy ra trong vật chất di truyền ở cấp độ phân tử hoặc ở cấp tế bào.

Ta có thể tóm tắt bài hôm nay theo sơ đồ dưới đây:

Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
8
00:20:16 Bài 7: Protein
Hỏi đáp
9
00:19:43 Bài 8: Phương pháp giải bài tập protein
Hỏi đáp
6 Bài tập
10
00:31:33 Bài 9: Quá trình tự sao
Hỏi đáp
11
00:24:19 Bài 10: Phương pháp giải bài tập tự sao
Hỏi đáp
14 Bài tập
13
27/05/2017 Bài 12: Phương pháp giải bài tập sao mã
Hỏi đáp
7 Bài tập
15
02/06/2017 Bài 14: Bài tập về cơ chế giải mã
Hỏi đáp
13 Bài tập
17
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ phân tử
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
07/06/2017 - 13/06/2017
18
08/06/2017 Bài 1: Tổng quan về NST
Hỏi đáp
19
11/06/2017 Bài 2: Chu kì tế bào và cơ chế nguyên phân
Hỏi đáp
30 Bài tập
20
14/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập nguyên phân
Hỏi đáp
19 Bài tập
21
17/06/2017 Bài 4: Cơ chế giảm phân và thụ tinh
Hỏi đáp
60 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ tế bào
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
21/06/2017 - 27/06/2017

Chuyên đề 3: Biến dị

 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
25
26/06/2017 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
29/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập đột biến gen
Hỏi đáp
23 Bài tập
27
02/07/2017 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
28
29
08/07/2017 Bài 6: Phương pháp giải bài tập đột biến NST
Hỏi đáp
19 Bài tập
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
09/07/2017 - 15/07/2017