Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405  Tuyển Giáo Viên

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Lý thuyết:
a. Mặt nón:
Giả sử \Delta ,l cắt nhau (\widehat{\Delta ,l})=\alpha \, (0^{\circ}< \alpha < 90^{\circ})
Cho l quay quanh \Delta ta được mặt nón tròn xoay
l: đường sinh
\Delta : trục
O=l\cap \Delta : đỉnh
2\alpha : góc ở đỉnh

b. Hình nón:

Cắt mặt nón tròn xoay đỉnh O, trục \Delta bởi mp (P), (P)\perp \Delta ,O\notin (P). Hình giới hạn bởi mặt nón, (P) là hình nón.

Nhận xét: Có thể xem hình nón là hình tròn xoay tạo thành khi cho đường gấp khúc OAH ( OH\perp AH \, \, tai \, \, H) quay quanh  OH.
c. Khối nón:
Cho hình nón có đường sinh L, chiều cao h, bán kính đáy là R.
V_{Khoi \, \, non}=\frac{1}{3}.S.h=\frac{1}{3}.\pi .R^{2}.h
S_{xq}=\pi Rl
S_{tp}=\pi Rl+\pi R^{2}
Ví dụ 1: Phát biểu nào sau đây là đúng
A. Cho đường thẳng l quay quanh \Delta ta được mặt nón.
B. Cho đường thẳng  l quay quanh \Deltal và \Delta cắt nhau ta được 1 mặt nón.
C. Cho đường thẳng  l quay quanh \Delta0^{\circ}<(\widehat{l,\Delta })< 90^{\circ} ta được 1 hình nón.
D. Cho đường thẳng  l quay quanh \Delta0^{\circ}<(\widehat{l,\Delta })< 90^{\circ} ta được 1 mặt nón.
 Đáp án là D.
Ví dụ 2:
Phát biểu nào sau đây là đúng
Cho \Delta ABC vuông tại A.
A. Cho  
\Delta ABC quay quanh AC, ta được 1 mặt nón.
B. Cho \Delta ABC quay quanh BC, ta được 1 hình nón.
C. Cho đường gấp khúc CBA quay quanh AC ta được 1 hình nón.
D. Cho đường gấp khúc CBA quay quanh AB ta được 1 khối nón.
 Đáp án là C.

Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Toán năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 8 bài học Chuyên đề 1: Đạo hàm và ứng dụng
28
00:20:04 Bài 1: Mặt nón - hình nón - khối nón
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
00:31:25 Bài 2: Thể tích khối nón
Hỏi đáp
10 Bài tập
31
00:23:04 Bài 4: Mặt trụ - hình trụ - khối trụ
Hỏi đáp
10 Bài tập
32
00:16:58 Bài 5: Thể tích khối trụ
Hỏi đáp
10 Bài tập
34
00:58:51 Bài 7: Mặt cầu - hình cầu
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:21:56 Bài 8: Thể tích khối cầu
Hỏi đáp
10 Bài tập
36
00:15:37 Bài 9: Diện tích mặt cầu
Hỏi đáp
10 Bài tập
37
00:32:41 Bài 10: Ôn tập, nâng cao
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
Đề thi online chuyên đề Khối tròn xoay
0 Hỏi đáp
60 phút
20 Câu hỏi
39
00:27:49 Bài 1: Tọa độ của vectơ trong không gian
Hỏi đáp
5 Bài tập
40
00:40:44 Bài 2: Tọa độ của điểm trong không gian
Hỏi đáp
5 Bài tập
45
46
48
51
00:19:42 Bài 12: Bài toán góc giữa các mặt phẳng
Hỏi đáp
6 Bài tập
53
Kiểm tra: Đề thi online phần Mặt phẳng
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
57
00:14:57 Bài 17: Góc giữa hai đường thẳng
Hỏi đáp
5 Bài tập
58
60
Kiểm tra: Đề thi online phần Đường thẳng
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
61
00:19:21 Bài 20: Bài toán viết phương trình mặt cầu
Hỏi đáp
6 Bài tập
65
Kiểm tra: Đề thi online phần Mặt cầu
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
66
00:37:14 Bài 24: Ôn tập, nâng cao
Hỏi đáp
107
00:18:56 Bài 1: Các khái niệm cơ bản
Hỏi đáp
10 Bài tập
108
00:16:15 Bài 2: Phép toán với số phức
Hỏi đáp
10 Bài tập
109
00:25:32 Bài 3: Giải phương trình
Hỏi đáp
10 Bài tập
110
00:21:41 Bài 4: Ôn tập, nâng cao
Hỏi đáp
10 Bài tập
111
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Số phức
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
112
Bài học 1
Hỏi đáp
113
Bài học 2
Hỏi đáp
114
Bài học 3
Hỏi đáp
115
Bài học 4
Hỏi đáp
116
Bài học 5
Hỏi đáp