Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Lý thuyết.
1. Khối lăng trụ - Khối chóp.

a) Khối lăng trụ
Hình lăng trụ:
+ 2 đáy là 2 đa giác bằng nhau.
+ Các cạch bên song song và bằng nhau.
+ Các mặt bên là các hình bình hành

b) Khối chóp
Hình chóp:
+ Đáy là đa giác
+ Các mặt bên là các tam giác chung đỉnh.

Khối chóp: Phần không gian được giới hạn được bởi hình chóp.
+ Đáy khối chóp là tam giác: khối chóp tam giác
+ Đáy khối chóp là tứ giác: khối chóp tam giác
+ Đáy khối chóp là ngũ giác: khối chóp tam giác
2. Khối đa diện.
Khối đa diện được giới hạn bởi hữu hạn đa giác thỏa mãn điều kiện.
(i) Hai đa giác bất kì không có điểm chung, hoặc có 1 điểm chung hoặc có chung 1 cạnh.
(ii) Mỗi cạnh đa giác là cạnh chung của đúng hai cạnh đa giác.
II. Bài tập
VD1: CMR một là đa diện có các mặt là những tam giác thì tổng số các mặt là số chẵn
Giải
Gọi số mặt đa diện là M
Gọi số cạnh đa diện là C
Do mỗi mặt là 1 tam giác nên số cạnh 3M.
Do mỗi cạnh đa giác là cạnh chung của đúng 2 mặt nên trong cách tính trên mỗi cạnh được lặp 2 lần.
Vậy ta có: 2C = 3M do (2, 3) = 1 nên M\vdots 2 hay M là số chẵn.
VD2: Chia khối hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' thành 5 khối tứ diện.
Giải

AA'B'D', D'ADC, CB'C'D', B'ABC, ACD'B'.
VD3: Chia khối lập phương ABCD.A'B'C'D' thành 6 khối tứ diện bằng nhau.
Giải

+ Chia khối lập phương thành 2 khối lăng trụ bằng nhau ABD.A'B'D' và CBD.C'B'D'. 
+ Chia mỗi khối lăng trụ thành 3 khói tứ diện bằng nhau ta được 6 khối tứ diện bằng nhau.
AA'B'D', B'ABD, AB'DD', CB'C'D', B'BCD, B'CC'D'


Giảm 40% học phí 700.000đ 420.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Toán năm 2017

Trải nghiệm miễn phí 8 bài học Chuyên đề 1: Đạo hàm và ứng dụng
 Giáo viên: TS.Phạm Sỹ Nam

Chuyên đề 3: Khối đa diện

 Giáo viên: TS.Phạm Sỹ Nam
23
00:23:12 Bài 1: Khái niệm khối đa diện
Hỏi đáp
10 Bài tập
24
00:33:36 Bài 2: Tính thể tích bằng cách trực tiếp
Hỏi đáp
19 Bài tập
25
00:41:57 Bài 3: Tính thể tích bằng cách gián tiếp
Hỏi đáp
12 Bài tập
27
00:41:18 Bài 5: Ôn tập, nâng cao
Hỏi đáp
28

Chuyên đề 4: Khối tròn xoay

 Giáo viên: TS.Phạm Sỹ Nam
29
00:20:04 Bài 1: Mặt nón - hình nón - khối nón
Hỏi đáp
10 Bài tập
30
00:31:25 Bài 2: Thể tích khối nón
Hỏi đáp
10 Bài tập
33
00:16:58 Bài 5: Thể tích khối trụ
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:58:51 Bài 7: Mặt cầu - hình cầu
Hỏi đáp
10 Bài tập
36
00:21:56 Bài 8: Thể tích khối cầu
Hỏi đáp
10 Bài tập
37
00:15:37 Bài 9: Diện tích mặt cầu
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
00:32:41 Bài 10: Ôn tập, nâng cao
Hỏi đáp
39
Đề thi online chuyên đề Khối tròn xoay
0 Hỏi đáp
60 phút
20 Câu hỏi
40
00:27:49 Bài 1: Tọa độ của vectơ trong không gian
Hỏi đáp
5 Bài tập
41
00:40:44 Bài 2: Tọa độ của điểm trong không gian
Hỏi đáp
5 Bài tập
46
47
49
52
00:19:42 Bài 12: Bài toán góc giữa các mặt phẳng
Hỏi đáp
6 Bài tập
54
Kiểm tra: Đề thi online phần Mặt phẳng
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
58
00:14:57 Bài 17: Góc giữa hai đường thẳng
Hỏi đáp
5 Bài tập
59
61
Kiểm tra: Đề thi online phần Đường thẳng
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
62
00:19:21 Bài 20: Bài toán viết phương trình mặt cầu
Hỏi đáp
6 Bài tập
66
Kiểm tra: Đề thi online phần Mặt cầu
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
67
00:37:14 Bài 24: Ôn tập, nâng cao
Hỏi đáp

Chuyên đề 9: Số phức

 Giáo viên: TS.Phạm Sỹ Nam
108
109
110
00:25:32 Bài 3: Giải phương trình
Hỏi đáp
111
00:21:41 Bài 4: Ôn tập, nâng cao
Hỏi đáp
112
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Số phức
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi